Gå till innehåll

Socionomkonsultationer

·       Skulle du eller dina medarbetare vilja ha fler perspektiv o nya verktyg för ert socionomarbete?

·       Upplever du att ni har utmaningar där ni blir frustrerade och fastnar? Drabbas ni ibland av trötthet och sviktande lust i arbetet?  Bedömer du att nya metoder, verktyg och perspektiv från någon utifrån skulle kunna bidra med uppfräschat engagemang och lärande?

·       Jag erbjuder handledning och konsultation i systemiskt behandlingsarbete. Jag är auktoriserad socionom och har Mastersexamen i ledarskap och organisation. Jag har från början, 1979, arbetat 15 år inom kommunal socialtjänst och skola med myndighetsutövning, behandling och kurativt arbete. Därefter har jag skaffat rika erfarenheter genom livet som ledare och chef i olika organisationer, sedan 1995. Under den tiden har jag i tio år även varit utbildad handledare för ett terapeutteam i ett kliniskt behandlingsarbete i multisystemisk terapi (MST).

·       Välkommen att kontakta mig så resonerar vi kring era behov och hur ni tänker om mina möjligheter att matcha dem!

För att veta mer om MST, gå in på … http://www.mst-sverige.se/