Gå till innehåll

Om …

Kort om mig, min passion och plattform

 • Har systemisk grundsyn; tror att människor gör sitt bästa i sina unika sammanhang och situationer, att vi skapar o skapas i språket, i våra dialoger, och att vi växer hela tiden och det bästa händer när vi lyfter upp styrkor.
 • Drivs av att göra gott och dela med mig av det som jag under mitt liv fått till mig i praktik och med stöd av teori.
 • 40 års mångsidiga erfarenhet av samarbete med människor. De 20 senaste åren i roller som ledare och chef med många utmaningar och ovärderligt nätverkande och samskapande.
 • Höga ambitioner om att vara en chef som förtjänar mitt ledarskap. Studerat ledarskap och strävat för att göra praktik av teorierna och teori av praktiken. Influerats och influeras av många duktiga o generösa förebilder.
 • Auktoriserad socionom, har MSc i Systemiskt Ledarskap, är licensierad Farax-konsult och tagit till mig idéerna i Utvecklande ledarskap och Multisystemisk Terapi.

Nyckelord

 • Ödmjukhet, Gemensamt utforskande, Styrkefokus, Framtidstänk med Mål-i-sikte, Steg-för-steg, Pröva o utvärdera, Dialog. Nyfikenhet. Skapa i språket. Reflektera, Fira framgång.

Vision 

Jag vill bidra till…

 • ökad handlingskraft i organisationer med engagemang och lyckat ledarskap och glädje.
 • skapandet och spridning av hjälpsamma verktyg för ledarutveckling.
 • skapande av hälsobringande psykosociala arbetsmiljöer.
 • engagemang och hoppfullhet för socialarbetare genom dialogiskt stöd till systemisk o styrkefokuserad kompetens och lust till att lära sig mer.

Företag

 • Egen enskild näringsverksamhet. F-skatt.

Välkommen att kontakta mig ...