Gå till innehåll

Farax Ledarutveckling

  • Skulle du vilja vara den suveräna och uppskattade ledaren?
  • Upplever du att du har väldigt många olika förväntningar på din roll från underställda, kollegor, överordnade och dig själv och det blir hämmande för din önskade utveckling.
  • Farax 360° kan hjälpa dig att få en heltäckande utvärdering och analys med ett personligt underlag för en utvecklingsplan, i dialog med ditt sammanhang.
  • Jag har licensiering i Farax 360°, är auktoriserad och kan genomföra Farax 360° projekt.
  • VAD ÄR FARAX 360°?
  • Farax 360° är ett verktyg för ledarutveckling. Det bygger på framstående svensk forskning om framgångsrika ledarskapsbeteenden som tar sin utgångspunkt i förändring, relationer och struktur. 
  • Under de senaste 20 åren har över 30.000 ledare varit del av en Farax 360° process, vilket gör Farax 360° till Sveriges i särklass mest använda 360° verktyg.
  • FARAX 360° är en metod och ett utvecklingsverktyg som skapar mätbar förflyttning av ledare på alla nivåer i en organisation. FARAX 360° utvecklar ledare genom att generera feedback från ledarens omgivning och rikta fokus på de områden i ledarskapet som behöver utvecklas. Eftersom FARAX 360° även kartlägger omgivningens syn på effektiviteten i den enhet som ledaren ansvarar för kan vi koppla fortsatta utveckling mot de utvecklingsområden som ger bäst effekt ur ett verksamhetsperspektiv.

  • Farax 360 Ledaranalys: Utmana – Utveckla –  Direkta insatser: Farax 360°- Ledaranalys är en sammanställning av samtliga ledares 360° profiler, aggregerade till grupp eller organisationsnivå. Ledaranalysen består av grafer, tabeller och kvalitativ analys av de individuella ledarprofiler som blivit resultatet av Farax 360° processen.

  • VILKEN EFFEKT SKAPAR FARAX? 94% av deltagarna tycker att Farax-processen tydliggör deras ledarroll och hjälper dem att identifiera relevanta utvecklingsområden. 85% säger att de utvecklat eller förändrat sitt ledarbeteende som ett resultat av processen. 81% säger att Farax-processen bidragit till positiva effekter i verksamheten.

 

Kommentera